WYDANIE BIEŻĄCE

Która szkoła nie spotkała się z agresją wśród swoich wychowanków? Może ona przybrać postać agresji fizycznej lub słownej; może też być skierowana do rówieśników bądź nauczycieli i innych pracowników szkoły. Niezależnie od postaci, osoby pokrzywdzonej na każdy przejaw agresji trzeba szybko i skutecznie reagować. Jak - przedstawiamy w artykule. Zgodnie z danymi policji w 2018 roku znacznie zwiększyła się liczba przestępstw w szkołach podstawowych - wzrosła z 1714 do 2411 przypadków. Jest to skutkiem zarówno reformy oświatowej  - likwidacji gimnazjów, zwiększonej liczny uczniów w szkole oraz wydłużenia edukacji z 6 do 8 lat; jak i większej swobody w wychowywaniu dzieci, które mają zdecydowanie mniej respektu do nauczycieli niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu.

czytaj więcej »

Aby poprawnie przeprowadzić inwentaryzację należy najpierw przygotować do niej księgi rachunkowe. Ale co to znaczy i jak poprawnie prowadzić te księgi? Co należy w nich zweryfikować? Na dzień kończący rok obrotowy każda jednostka zobowiązana jest zamknąć księgi rachunkowe. Jakie dokładnie są to zadania i na co zwrócić szczególną uwagę, by niczego nie przeoczyć? Przedstawiamy 4 główne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wskazówki dotyczące ich zamknięcia.

czytaj więcej »

W poprzednim wydaniu magazynu ekspert zbierał informacje dotyczące czynności poprzedzających przeprowadzenie w szkole inwentaryzacji (numer 16: Jak przygotować się do przeprowadzenia inwentaryzacji w placówce?).Ten artykuł poświęcony jest już samej istocie inwentaryzacji - czyli konkretnym krokom postępowanie w związku z jej przeprowadzaniem. W procesie inwentaryzacji należy zwrócić przede wszystkim uwagę na odpowiedni dobór metody inwentaryzacji do danego składnika majątku, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz prawidłowe sporządzenie dokumentacji. Warto przeczytać, jakie działania i w jakich terminach należy podjąć, oraz jakie są najczęstsze błędy podczas inwentaryzacji, by uniknąć ich w swojej placówce.

czytaj więcej »

wiper-pixel