WYDANIE ONLINE

Regulamin pracy jest bardzo ważnym dokumentem, regulującym prawa i obowiązki dyrektora oraz innych pracowników szkoły. Nie rzadko jednak zapisy regulaminu są niezgodne z prawem bo np. niewłaściwie są określone zasady wypłacania wynagrodzenia, brak jest podanego terminu przelewu wynagrodzenia, przewidywane są kary pieniężne za inne przewinienia niż wprost wymienione w przepisach. Tego wszystkie robić nie wolno! Co jeszcze należy wiedzieć i jak zmienić zapisy na prawidłowe? Zapraszam do lektury!

czytaj więcej »

Listopad to czas pierwszych mrozów. I choć w tym roku pogoda wyjątkowo rozpieszczała, czas przygotować placówkę, pomieszczenia i sprzęt do zimy, odśnieżania i grzania. Przedstawiamy zebranie pytania i problemy dotyczące tego tematu – czy można używać piecyków elektrycznych, kto ma odśnieżać teren przed szkołą, kto może odśnieżać dach i jakie należy zapewnić warunki? Na kierowniku gospodarczym spoczywają bardzo liczne obowiązki – podpowiadamy, jak się z nich wywiązać bez naruszania przepisów i wymagań prawnych.

czytaj więcej »

Jak co roku osoby zarządzające placówką oświatową muszą przeprowadzić inwentaryzacje – obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości. Dotyczy wszystkich składników majątkowych: rzeczowych, środków pieniężnych oraz pozostałych aktywów i pasywów. Inwentaryzacja ma za zadanie ustalić i zweryfikować stanu składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu jednostki oświatowej. Przedstawiamy pierwszą część tekstu na temat inwentaryzacji – z jakich składa się etapów oraz jak się do niej należycie przygotować. Druga część już w kolejnym wydaniu!

czytaj więcej »

Stopień niepełnosprawności pracownika wyznacza ilość i formę dodatkowych uprawnień. Należą do nich np. obniżona norma czasu pracy, prawo do dodatkowego urlopu czy zwolnienie od pracy na czas wykonywania badań specjalistycznych. Osoba zarządzająca placówką musi znać te przepisy i stosować je do swoich pracowników. Sprawdzamy, co dokładnie trzeba zapewnić pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym w szkole, a czego z kolei nie mogą żądać.

czytaj więcej »

wiper-pixel