WYDANIE ONLINE

Jak wiadomo, od 12 września 2019 r. obowiązują nowe reguły organizacji opieki zdrowotnej dla uczniów, a co za tym idzie - konieczne jest nawiązanie współpracy z odpowiednimi podmiotami leczniczymi. I tu pojawia się wiele pytań: jak uregulować tę współpracę, jakie elementy powinny zawierać umowy z podmiotami leczniczymi, czy w końcu czy we wszystkich placówkach jest konieczność zawierania takich umów? Zbieramy niezbędne informacje!

czytaj więcej »

Pracownicy szkoły, w związku z pełnionymi funkcjami mają prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w postaci dodatku funkcyjnego. Jest to dodatek płacowy, wypłacany miesięcznie, w stałej wysokości. Dodatek funkcyjny jest swego rodzaju rekompensatą dla pracownika za zwiększony zakres pracy i odpowiedzialności. Komu i kiedy należy się ten dodatek oraz jak należy go wypłacać odpowiadamy w tym artykule. Zapraszam do lektury!

czytaj więcej »

Finansowanie wydatków z udzielonych pracownikom zaliczek jest formą gotówkowej zapłaty za nabywane towary i usługi. Zgody na udzielenie zaliczki udziela pracownikowi dyrektor szkoły, a zasady jej rozliczania powinny wynikać z wewnętrznych regulacji (z polityki rachunkowości). Jedynie udzielanie zaliczek w związku z podróżą służbową pracownika uregulowane zostało w przepisach rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.

czytaj więcej »

PytanieCzy uczeń musi być ubezpieczony od NNW jeśli wyjeżdża z nauczycielami poza teren szkoły (np. wycieczka jednodniowa, wyjście do kina czy teatru)? Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli dziecku coś się stanie?

czytaj więcej »

Pytanie:Szkoła będzie składała wniosek w ramach programu „Posiłek w szkole”. Czy jeszcze przed złożeniem wniosku musi zapewnić osobną salę do spożywania śniadania?

czytaj więcej »

Po raz drugi w tym roku zmienia się wzór świadectwa pracy. Tym razem zmiana wynika z wydłużenia okresu na złożenie wniosku o jego sprostowanie.

czytaj więcej »

wiper-pixel