WYDANIE ONLINE

Kwestia wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych budzi wiele wątpliwości. Każdemu, kto wykonuje pracę należy się zapłata i każdy chciałby ją dostać na czas i w umówionej wysokości. Ponieważ pojawia się z tego tematu wiele pytań do redakcji – spieszymy z wyjaśnieniami. W artykule zbieramy 9 problemowych sytuacji, z konkretnymi wyjaśnieniami, przykładami postępowania i wytycznymi ekspertów. To uporządkuje wiedzę i pozwoli sprawnie i zgodnie z prawem wykonywać swoje obowiązki wobec pracowników.

czytaj więcej »

Przepisy nie upoważniają  dyrektora szkoły, jak i innych organów szkoły do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umowa ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Inaczej jest jednak w przypadku szkół kierujących uczniów na praktyczną naukę zawodu. Czy zatem dyrektor zespołu technikum lub branżowej I stopnia, które kierują uczniów na praktyczną naukę zawodu musi zawrzeć taką umowę, a jeśli tak, to kto ma zapłacić za ubezpieczenie uczniów? Jak z kolei wygląda sprawa ubezpieczenia uczniów przed wycieczką szkolną? Rozwiewamy wątpliwości!

czytaj więcej »

W poprzednim numerze zamieściliśmy pierwszą część tekstu na temat przeglądu trybów i sposobów udzielania zamówień publicznych - jakie tryby i kiedy należy stosować – które z nich można wprowadzić bez wykazania jakichkolwiek szczególnych okoliczności, a które wymagają spełnienia dodatkowych przesłanek. W tym wydaniu – część druga – tzn. na temat szacowania wartości zamówień oraz profilu rzetelnego wykonawcy. W kolejnych numerach zostaną opisane tryby i procedury udzielania zamówień „dedykowane” do stosowania przez szkoły. Zapraszam do lektury!

czytaj więcej »

Organ prowadzący odpowiada za działalność szkoły. Aby jednak mógł wykonywać swoje zadanie, szkoła musi z nim ściśle współpracować – przekazując informacje, konsultując różne kwestie, dostarczając niezbędne dane i dokumenty. Czego dokładnie może żądać organ prowadzący, jak powinny postąpić osoby zarządzające placówką – opisujemy w materiale.

czytaj więcej »

Jaki termin obowiązuje dla uiszczania opłat za obiady? Czy uczniowie korzystający z obiadów muszą płacić "z góry”?

czytaj więcej »

Jak odpisać ze spisu z natury program komputerowy? Czy taki program komputerowy w formie płyty CD należy poddać utylizacji w firmie zewnętrznej?

czytaj więcej »

wiper-pixel