WYDANIE ONLINE

Przed 1 września należy skontrolować, czy wszystkie dokumenty – arkusze, księgi, dzienniki, rejestry, zgody, dokumenty kadrowe i bhp są ważne, aktualne i prawidłowo prowadzone. To pozwoli na rzetelne i skrupulatne ich prowadzenie w nowym roku szkolnym. Przedstawiamy szczegółowe wytyczne – co, jak i kiedy sprawdzić, by niczego nie przeoczyć i nie popełnić błędów!

czytaj więcej »

Po wejściu w życie RODO niejednokrotnie przyjmowano błędne założenie, że nowe rozporządzenie zabrania dalszego stosowania monitoringu w szkołach. Tymczasem nie jest to prawda. Jakie obowiązują regulacje - przedstawiamy w artykule!

czytaj więcej »

Aby prawidłowo udzielać zamówień publicznych należy znać szereg przepisów ustawy. Dziś podpowiadamy jakie tryby i kiedy należy stosować – które z nich można wprowadzić bez wykazania jakichkolwiek szczególnych okoliczności, a które wymagają spełnienia dodatkowych przesłanek. Dla uporządkowania wiedzy ekspert opracował tabelkę przedstawiającą poszczególne tryby, procedury i podstawy prawne. Dzięki temu można łatwo i szybko prześledzić poszczególne wymagania ustawowe.

czytaj więcej »

Podjęcie pracy w placówce samorządowej wymaga przedstawienia większej liczby dokumentów niż w przypadku pracodawców prywatnych. Niekaralność czy pełną zdolność do czynności prawnych trzeba odpowiednio udokumentować. Podpowiadamy, m.in. kto musi przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego a kogo zweryfikować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i jak to prawidłowo zrobić.

czytaj więcej »

Pytanie:W jaki sposób należy ewidencjonować druki świadectw szkolnych (giloszy), legitymacji szkolnych i kart rowerowych w szkole? Jestem w posiadaniu następujących rejestrów: szkolny rejestr rozrachunku świadectw, rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych. Czy zakupione i wydawane druki zapisywać w tych rejestrach czy prowadzić oddzielny rejestr druków ścisłego zarachowania? Jaki powinien być prawidłowy zapis w instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania?

czytaj więcej »

Pytanie:Czy informacja o terminie i przebiegu pierwszego zebrania z rodzicami uczniów powinna mieć formę zarządzenia?

czytaj więcej »

Obowiązuje już nowy wzór statystycznej karty wypadku oraz protokołu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy. Do końca roku będzie można jednak wykorzystać zapas starych wzorów.

czytaj więcej »

Od 29 czerwca 2019 r. należy posługiwać się nowym wzorem świadectwa pracy, który nie zawiera już imion rodziców.   

czytaj więcej »

wiper-pixel