WYDANIE ONLINE

Praca na stanowisku urzędniczym, w tym stanowisku kierowniczym urzędniczym, niezależnie od posiadanych kwalifikacji czy stażu pracy w jednostkach niesamorządowych, wymaga odbycia służby przygotowawczej.  Sprawdź, jak uregulować zasady jej przeprowadzenia i organizowania egzaminu po jej zakończeniu oraz kogo i w jaki sposób można zwolnić z jej odbywania.

czytaj więcej »

Pracownicze plany kapitałowe dotyczą kwestii związanej z zaopatrzeniem emerytalnym i są uregulowane w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Omawiana kwestia dotyczy większej całości, czyli polskiego systemu emerytalnego, który w 1999 roku został zreformowany i jak się okazuje nie po raz pierwszy i ostatni. W niniejszym opracowaniu po krótce przedstawiamy obecny kształt powszechnego systemu emerytalnego.  Następnie omawiamy strukturę Pracowniczych Planów Kapitałowych i przedstawię mocne i słabe strony tego rozwiązania.

czytaj więcej »

Do redakcji magazynu, nasz Czytelnik przesłał pytanie dotyczące zasad organizacji loterii fantowej: Na początku roku szkolnego, szkoła chce w ramach pikniku rodzinnego zorganizować loterię fantową. Środki z loterii mają być przeznaczone na pomoc rodzinie jednego z uczniów. Jak zorganizować taką loterię, zgodnie z przepisami?

czytaj więcej »

Czy można z budżetu szkoły sfinansować dojazd ucznia na konkurs środkiem transportu PKP (zwrócić mu koszty za bilet)? Czy wówczas wystawiamy uczniowi delegację?

czytaj więcej »

Przez jaki okres należy przechowywać protokoły wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych np. informacje o przekazaniu bibliotece materiałów w formie daru?

czytaj więcej »

wiper-pixel