WYDANIE ONLINE

Wycieczka, szkolne wyjście czy wyjazd na zieloną szkołę to, z jednej strony przyjemność i odskocznia od codziennych zajęć w klasach, z drugiej jednak – wiele przygotowań, pozwoleń, wymagań do spełnienia i całe mnóstwo niezbędnej dokumentacji, takiej jak pozwolenia i zgody rodziców, zaświadczenia, karta wycieczki i regulamin. Jak i co należy przygotować, by niczego nie przeoczyć? Jakie obowiązują przepisy w związku z organizacją takiego wyjazdu? Warto zapoznać się z podpowiedziami i poradami eksperta - pozwolą one uniknąć licznych wątpliwości.

czytaj więcej »

Przeznaczenie dotacji na pokrycie kosztów obsługi finansowo-księgowej rady rodziców nie jest możliwe, ponieważ zapewnienie tej obsługi nie jest zadaniem szkoły. Zasady wydatkowania dotacji zostały uregulowane w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z tym przepisem dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

czytaj więcej »

Jeden z Czytelników magazyny zadał ekspertowi pytanie, jakie dokumenty związane z kontrolą zarządczą obowiązują w szkole? Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie wskazuje zbioru dokumentów kontroli zarządczej obowiązującego w każdej szkole. Natomiast można wskazać pewne dokumenty, które powinny składać się na uniwersalny system kontroli zarządczej.

czytaj więcej »

Od 2018 r. prawo do zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania co najmniej jednego dziecka w wieku do lat 14 jest odrębnie uregulowane dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli. Sprawdzamy, na jakich zasadach mogą korzystać z tego uprawnienia pracownicy placówki oświatowej.

czytaj więcej »

Kierownik gospodarczy będąc bezpośrednim przełożonym części pracowników szkoły, zobligowany jest do wykonywania wielu zadań, takich jak ewidencja czasu pracy, planowanie i rozliczanie urlopów, dokonywanie okresowej oceny pracowników samorządowych, kontrola realizacji zadań, wnioskowanie o nagrody i gratyfikacje finansowe i wiele innych. Jest to szczególnie istotne pod koniec roku szkolnego. Spośród tych wszystkich obowiązków często najtrudniejszym jest kontrola dyscypliny pracy i wynikająca z niej konieczność wyciągania konsekwencji służbowych i dyscyplinarnych. Podpowiadamy, jak prawidłowo wywiązać się z tego zadania?

czytaj więcej »

Pytanie:W szkole jest wydzielone pomieszczenie spełniające funkcję szatni dla uczniów. Szatnia jest ogólnodostępna, nie ma na etacie pracownika, który realizowałby zdania szatniarza. W czasie przerw w szatni przebywa pracownik obsługi, który dba o ogólny porządek, w czasie kiedy uczniowie sami odwieszają lub pobierają swoje kurtki. W ostatnim czasie rodzic zgłosił uszkodzenie kurtki, oczekując rozwiązania tej sytuacji, tj. zwrotu kosztów. Jak postąpić w tej sytuacji? W szatni wisi informacja, że za okrycia wierzchnie oraz pozostawione w nich rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel