WYDANIE ONLINE

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 oraz art. 18  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający, a za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zamawiającego. W świetle przytoczonych regulacji, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zobowiązana jest szkoła, natomiast odpowiedzialność za czynności podejmowane w ramach przygotowania i przeprowadzenia procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia publicznego, ponosi dyrektor szkoły. Co i kiedy stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jak tego uniknąć opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Do 1 marca wszyscy pracownicy (nie tylko nauczyciele) publicznych i niepublicznych szkół musieli zostać przedszkolni z udzielania pierwszej pomocy. Realizacja tego obowiązku spowodowała wiele pytań oraz wątpliwości. Jak się okazuje, zdaniem MEN omawianie problematyki pierwszej pomocy tylko w ramach szkolenia bhp nie jest prawidłową formą realizacji tego obowiązku. Kolejne pytania dotyczą tego, jak długo jest ważne szkolenie z pierwszej pomocy, kto może je prowadzić oraz czy pracownikowi należy się wynagrodzenia za odbywanie szkolenia. Zapraszam do lektury i zapoznania się z konkretnymi wytycznymi MEN oraz ekspertów oświatowych!

czytaj więcej »

W ostatnim czasie ZUS skierował do szkół i przedszkoli zobowiązanie do przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz comiesięcznego raportowania wyników tych kontroli. Sprawdzamy, jak wywiązać się z tych obowiązków. Czy to oznacza, że szkoła ma obowiązek kontrolować chorych pracowników? Jak sprawdzić, czy pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z przeznaczeniem? Kto ma za takie kontrole zapłacić?

czytaj więcej »

Proszę o podpowiedź dotyczącą kwalifikacji budżetowej. Nauczyciel uczęszcza na kurs instruktorski, który ma być finansowany z dokształcania nauczycieli rozdział 80146. Z jakiego paragrafu zapłacić za kurs: 4300 czy 4700?

czytaj więcej »

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2018 r.: pracownicy objęci ochroną przedemerytalną, z którymi niezgodnie z prawem rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony mogą żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel