WYDANIE ONLINE

Kierownik gospodarczy musi dbać, aby placówka dysponowała odpowiednim wyposażeniem, bezpiecznym dla użytkowników. Musi więc pilnować, by każdy element wyposażenia był sprawny, każdą usterkę naprawiać jak najszybciej - aby unikać wypadków czy choćby skaleczeń korzystających z nich dzieci. Natomiast dokonując zakupów nowego sprzętu - musi weryfikować, aby posiadał on wymagane atesty i certyfikaty. Poznaj najważniejsze wytyczne!

czytaj więcej »

Niestety nigdy nie wiadomo czy nasz placówka nie będzie narażona na jakieś niebezpieczeństwo z zewnątrz. Zagrożeń jest wiele: obca osoba, która wtargnie na teren placówki by wykraść klucze do pomieszczeń szkolnych, zużyte sprzęty i elementy budynku, placu zabaw czy boiska należących do terenu szkoły, terrorysta, który będzie groził bronią. Szkoła – nauczyciele i inni pracownicy powinni opracować oraz znać procedury postępowania w każdej z tych sytuacji. To bardzo istotne, gdyż rzetelnie przygotowana procedura może uchronić przed niebezpieczeństwem. Jak je opracować, na co zwrócić uwagę – opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Gdy do 31 marca na konto nie wpłynie dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy mogą chcieć kwestionować decyzję dyrektora o braku jego wypłaty. Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych, którzy ze swoimi wątpliwościami i pytaniami mogą w pierwszym rzędzie zgłosić się do bezpośredniego przełożonego - kierownika gospodarczego. Jak im pomóc? Sprawdźmy, czy i  kiedy warto wchodzić w spór o prawo do trzynastki.

czytaj więcej »

Planowanie budżetu jednostki odbywa się w układzie klasyfikacji budżetowej zbudowanej z działów, rozdziałów i paragrafów. Te ustalone symbole klasyfikacji budżetowej zapewniają jednocześnie jednolity sposób grupowania wpływów oraz wydatków przez wszystkie jednostki sektora publicznego. Każdy rodzaj wydatku posiada swoją klasyfikację w postaci paragrafu. Właściwa klasyfikacja wydatków już na etapie planowania pozwala na uniknięcie błędów sprawozdawczych oraz konieczności dokonywania zmian w planach finansowych. Podpowiadamy, jak prawidłowo wywiązać się z tego obowiązku!

czytaj więcej »

Pracownik jest zatrudniony na stanowisku konserwatora na pełen etat. Dodatkowo w sezonie grzewczym pracownik ten jest zatrudniony jako palacz w wymiarze pół etatu. W jego teczce akt osobowych znajdują się świadectwa pracy potwierdzające ponad dwudziestoletni okres zatrudnienia. Czy wysługa przysługuje mu z obydwu umów o pracę, czy tylko z umowy konserwatora?

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel