WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników. Podstawą wprowadzonych zmian są znowelizowana ustawa Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Akta mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej, a powiązane tematycznie dokumenty można przechowywać w wydzielonych częściach. Zapraszam do lektury tekstu i zapoznania się z 8 krokami postępowania oraz szczegółowym układem akt!

czytaj więcej »

Od 29 listopada szkoły obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ogólnie na temat wprowadzonych zmian pisaliśmy w numerze Styczniowym, w dziale Nowości oświatowe. W tym artykule przedstawiamy szczegółowy katalog nowych regulacji, wraz z omówieniem i wskazanymi nowymi obowiązkami. W szkole trzeba podjąć wiele decyzji: m.in. o długości przerw, rozkładzie planu dnia, zasadach dotyczących wyjść grupowych. Przedstawiamy 10 zmian oraz ich konsekwencje – zobacz, jak przygotować szkołę na nowe przepisy!

czytaj więcej »

Przełom roku budżetowego to zawsze okres wzmożonych prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniem sprawozdań budżetowych, gusowskich oraz sprawozdania finansowego. W tym wydaniu przedstawiamy pierwszą część tekstu – o przygotowaniu i czynnościach poprzedzających zamknięcie ksiąg i sporządzenie sprawozdania. Druga już w numerze lutowym!

czytaj więcej »

Szczególnie w okresie zimowy istnieje ryzyko dużego zanieczyszczenia powietrza. Kiedy poziom zanieczyszczeń przekracza kilkukrotnie bezpieczne normy ogłaszany jest poziom alarmowy. Przebywanie w takim środowisku i oddychanie skażonym powietrzem zagraża zdrowiu i życiu. Po ogłoszeniu alarmu smogowego powinny być podejmowane specjalne działania doraźne, np. zakaz wychodzenia z budynki w czasie przerw w zajęciach. Prognozowane utrzymywanie się wysokiego poziomu szkodliwych substancji w powietrzu uprawnia też dyrektora do zawieszenia zajęć.

czytaj więcej »

Wszyscy pracownicy podlegają badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Terminów na ich dokonanie trzeba ściśle pilnować, by nie dopuścić do pracy osoby, która nie posiada aktualnego zaświadczenia o  zdolności do pracy na danym stanowisku. Przedstawiamy konkretne wytyczne oraz przykłady postępowania. Sprawdź, kiedy i na jakie badania należy skierować pracowników!

czytaj więcej »

PYTANIE:Upłynęła jużkadencja pracownika powołanego na społecznego inspektora pracy. Pracownik jednak upiera się, że pełni swoją funkcję aż do momentu powołania nowego inspektora. Czy ma rację i jak należy postąpić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel