WYDANIE ONLINE

Zapasy magazynowe w szkole to przede wszystkim artykuły spożywcze wykorzystywane do przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach oraz artykuły przemysłowe, takie jak środki czystości, niezbędne do bieżącego utrzymania czystości w budynku szkolnym. Gospodarka magazynowa obejmuje: przechowywanie, zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą, ewidencjonowanie, wycenę, kontrolowanie stanów i inwentaryzowanie zapasów.

czytaj więcej »

Szkoła musi zagwarantować należyte pełnienie obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Co do zasady - wystarczające jest zatrudnienie specjalisty bhp albo powierzenie wykonywania zadań służby bhp osobie zatrudnionej już w szkole na innym stanowisku, ewentualnie zawarcie umowy cywilnoprawnej z zewnętrznym specjalistom. W bardzo dużych szkołach, w których liczba pracowników przekracza 100, konieczne jest jednak powołanie służby bhp jako odrębnej komórki organizacyjnej. Przeczytaj, jak prawidłowo powierzyć wykonywanie zadań służby bhp w szkole lub utworzyć służbę bhp.

czytaj więcej »

Jakich przesyłek nie należy otwierać? Jakie podjąć czynności po otwarciu koperty z korespondencją? Co  należy zrobić z przedmiotami wartościowymi, np. pieniędzmi znajdującymi się w liście adresowanym do szkoły? W jakim terminie trzeba odpowiedzieć na skargę? Zagadnienia te budzą wiele wątpliwości. Pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie i wysyłanie korespondencji musi znać zasady postępowania z korespondencją zarówno w postaci elektronicznej jaki i oraz tradycyjnej. Przeczytaj, by uniknąć częstych błędów!

czytaj więcej »

Mimo, że zwykle babcia małżonka to ważna osoba w życiu jego partnera, przepisy nie przewidują obowiązkowego zwolnienia od pracy w przypadku jej śmierci. Z kolei w razie śmierci ojczyma czy macochy - należy się dzień zwolnienia. Sprawdź, kiedy masz obowiązek a kiedy możliwość udzielenia zwolnienia od pracy w przypadku zgonu i pogrzebu osoby bliskiej a także innych ważnych uroczystości rodzinnych.

czytaj więcej »

Pracownicy niepedagogiczny, nauczyciele placówek nieferyjnych oraz kadra kierownicza placówek feryjnych korzysta z urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym w planie urlopów. Plan ten zwykle tworzy się na dany rok kalendarzowy. Sprawdź, jak to zrobić!

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel