Wdrażanie RODO w sprawach kadrowych - 13 kroków postępowania.

Od 25 maja 2018 obowiązuje pakiet nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych tzw. RODO. Konieczność wdrożenia nowych rozwiązań dotyczy również sfery kadrowo – płacowej, choć wykonanie licznych czynności nie została wprost uregulowane. Zatem to dyrektor, przy udziale inspektora ochrony danych musi określić konkretne zasady postępowania – w tym, jak przeprowadzić szkolenie dla pracowników i audyt systemu ochrony danych osobowych; ustalić,  jakie zbiory danych funkcjonują w szkole czy zweryfikować aktualność polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Ponieważ w wielu szkołach sprawami kadrowymi zajmuje się główny księgowy, sekretarz lub kierownik gospodarczy, to na nim spoczywa obowiązek poprawnego i rzetelnego wdrożenia nowych przepisów oświatowych. By bezbłędnie wywiązać się przed dyrektorem z tego obowiązku warto prześledzić opracowaną przez naszego eksperta procedurę.